Qachon sotib olish to'g'risida shartnoma qilsa tashkil qiling. (non-raqamli mazmunidan) - MASHINA YAPONIYAbir shartnoma"To'lov Tasdiqlash"e-mail mahsulot uchun

DAN Qachon sotib olish shartnomasi belgilangan bo'lsin (non-raqamli mazmunidan)Darajasi besh yulduz. Agar biz yuborish qachon siz va mahsulot egasi (billing aytib o'tilgan) o'rtasida tashkil etilganbir shartnoma"To'lov Tasdiqlash"e-mail mahsulot uchun Agar biz yuborish qachon siz va mahsulot egasi (billing aytib o'tilgan) o'rtasida tashkil etilgan.